Kõrgeimad standardid

Oma tegevuse algusest peale on Marcopol Sp. z o.o. Kruvide tootja keskendub toodetud teenuste ja toodete kõrgele kvaliteedile. Meie jõupingutuste kinnituseks on kvaliteedijuhtimissüsteem, mida on rakendatud alates 2002. aastast vastavalt standardile ISO 9001: 2015.

Järgnevatel aastatel, keskendudes looduskeskkonna austamisel põhinevale ettevõtte jätkusuutlikule arengule, juurutasime keskkonnajuhtimissüsteemi, mis põhines standardile ISO 14001: 2015 vastaval mudelil.

Austades oma töötajate ohutust ja tervist, oleme juurutanud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi vastavalt standardile ISO 45001: 2018, mis ületab töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas kehtivaid õiguslikke nõudeid ning on aluseks ohutute töötajate pidevale arendamisele töökohad.

Praegu moodustavad kõik need elemendid integreeritud kvaliteedi, keskkonna ja tööohutuse juhtimissüsteemi.

Lisaks sellele hoiame klientide ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks FSC CoC süsteemi – vastutustundliku metsamajandamise standardit, ZKP – ehitustoodete tehase tootmise kontrolli ja volitatud ettevõtja staatust.

Integreeritud juhtimissüsteemi poliitika – ettevalmistamisel olev dokument.