Privaatsuspoliitika

Facebooki teel edastatud isikuandmete ja veebilehel marcopol.pl saadavate vormide töötlejaks on firma Marcopol Sp. z o.o. – Producent Śrub, ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno, VAT-ID: PL 958-000-85-28. Isikuandmete edastamine Marcopoli turunduseesmärkidel on vabatahtlik. Alati võid oma nõusoleku tühistada kas täielikult või osaliselt. Sul on õigus juurdepääsuks oma isikuandmetele, nende parandamiseks ning nende töötlemise lõpetamse nõudmiseks, v.a andmed, ms on vajalikud tellimuste või lepingu täitmiseks. Sinu andmeid ei edastata teistele subjektidele. Sinu andmeid ei kasutata teistel eesmärkidel, kui need, millega nõustusid. KÜPSISED”
Käesolev Küpsiste poliitika reguleerib teabe salvestamise ja nendele juurdepääsu tingimusi Kasutaja Lõppeseadmetel Küpsiste vahendusel, mida kasutatakse Kasutaja poolt tellitud ning firma „MARCOPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Producent Śrub, asukohaga Chwaszczyno 80-209, ul. Oliwska 100, poolt osutatud elektrooniliste teenuste osutamiseks.

§ 1 MÕISTED

1. Veebihaldur – tähendab Osaühingut „MARCOPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Producent Śrub, asukohaga Chwaszczyno 80-209, ul. Oliwska 100, kes on kantud Poola Vabariigi riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse, mille pidajaks on Gdanski Põhja-Gdanski Rajoonikohtu VIII riikliku kohturegistri majandusosakond (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) numbri all KRS 0000084735, VAT-ID: 589-00-08-528, REGON: 008301764, osakapitaliga 2425404,00 PLN, kes osutab elektroonilisi teenuseid ning salvestab ja saab juurdepääsu Kasutaja Lõppseadmetel olevale teabele;
2. Küpsised – tähendab elektroonilisi andmeid, eelkõige väikseid tekstifaile, mis salvestatakse ja säilitatakse Kasutaja Lõppseadmel ning mille vahendusel Kasutaja kasutab Portaali veebilehti;
3. Pahavara – tähendab igasugust tarkvara, mille eesmärgiks on kahjustav, kriminaalne või pahatahtlik tegevus Kasutaja arvuti suhtes;
4. Järelturundus – tähendab tööriista, mis pärast spetsiaalse koodi rakendamist portaalil võimaldab Kasutaja huvides, kes Veebihalduri veebilehte kasutas, tema eelistustele vastava sõnumi loomist; selle töö tugineb Küpsistel sisalduval informatsioonil;
5. Portaal – tähendab veebilehte või rakendust, mille all Administraator peab veebiportaali, mis töötab domeenil www.marcopol.pl;
6. Lõppseade – tähendab elektroonilist seadet, mille vahendusel Kasutaja saab juurdepääsu Portaalile;
7. Kasutaja – tähendab subjekti, kelle huvides osutatakse elektroonilisi teenuseid, kooskõlas õigusaktide sätetega või kellega sõlmitakse elektrooniliste teenuste osutamise leping.

§ 2 KÜPSISTE KASUTAMINE

1. Portaal ei kogu Kasutaja kohta mistahes automaatset teavet, v.a Küpsistel sisalduv informatsioon.
2. Küpsised võimaldavad Kasutaja poolt kasutatava tarkvara tuvastamist ja Portaali kohandamist individuaalselt iga Kasutaja tarkvaraga. Küpsised sisaldavad tavaliselt selle domeeni nime, kust nad on pärit, nende säilitamise aega Lõppseadmel ja unikaalset numbrit, mida saab kasutada selle veebibrauseri tuvastamiseks, millelt on võetud ühendus veebilehega.
3. Veebihalduri poolt kasutatavad küpsised on täielikult turvalised Kasutaja Lõppseadmele. Sellel teel ei ole võimalik viiruste või muu soovimatu tark- või pahavara sattumine Kasutaja Lõppseadmele. Küpsised võimaldavad veebilehe korrektset funktsioneerimist ning lihtsustavad Portaali kasutamist.
4. Portaalil kasutatavad küpsised ei võimalda mistahes isikuandmete alla laadimist ja säilitamist ega konfidentsionaalset teavet Kasutaja Lõppseadme kohta.
5. Veebihaldur kasutab järgmiseid küpsiste faile:
a) Püsivad küpsised (nn persistent cookies) – need salvestatakse Kasutaja Lõppseadmele määratletud perioodiks või kuni nende kustutamiseni Kasutaja poolt; veebibrauseri antud seansi lõpetamine või Lõppseadme välja lülitamine ei põhjusta nende kustutamist Kasutaja Lõppseadmelt.
b) Seansiküpsised (nn session cookies) – need on ajutised failid, mis salvestatakse Kasutaja Lõppseadmele kuni antud veebibrauseri seansi lõpuni; seejärel kustutatakse salvestatud teave Lõppseadmelt püsivalt.
6. Kasutajal on õigus Küpsiste Lõppseadmele salvestamise ja juurdepääsu piiramiseks või selle välja lülitamiseks. Juhul, kui Kasutaja seda võimalust kasutab, on Portaali kasutamine võimalik, ent see võib kaasa tuua mõningate funktsioonide, mis oma olemuselt nõuavad Küpsiste kasutamist, kasutusvõimaluse piiramise.

§ 3 KÜPSISTE KASUTAMISE EESMÄRK

Veebihaldur kasutab Küpsiste faile Veebiportaali korrektseks konfigureerimiseks, eelkõige aga:
a) Portaali lehtede sisalduse kohandamiseks Kasutaja eelistustele ning veebilehtede kasutamise optimeerimiseks; küpsised võimaldavad Portaali Kasutaja Lõppseadme tuvastamist ning veebilehe kuvamist tema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt,
b) statistikate koostamist, mis võimaldavad välja selgitada, millisel viisil Portaali Kasutaja veebilehti kasutab, mis võimaldab nende struktuuri ja sisu parandamist, Kasutaja isiku identifitseerimist teostamata,
c) reklaamisõnumite kohandamine Kasutaja individuaalsetele vajadustele, kasutades selleks järelturunduse tööriistu, sealjuures Kasutaja isikut tuvastamata,
d) Kasutaja poolt valitud seadete salvestamiseks ja kasutajaliidese isikupärastamine,
e) Portaali Kasutaja seansi säilitamiseks pärast Kasutaja sisse logimist, tänu millele ei pea Kasutaja Portaali iga alamlehte avades uuesti sisestama kasutajatunnust ja parooli,
f) Portaali turvalisuse ja häireteta funktsioneerimise tagamiseks,
g) Veebihalduri poolt osutatud teenuste optimeerimiseks ja efektiivsuse suurendamiseks.

§ 4. KASUTAJA POOLNE KÜPSISTE SÄILITAMISE VÕI NEILE JUURDEPÄÄSU SAAMISE MÄÄRATLEMISE VÕIMALUS

1. Kasutaja võib iseseisvalt ja suvalisel hetkel muuta Küpsiseid puudutavaid seadeid, määrates kindlaks Küpsise säilitamise või nende vahendusel saadava juurdepääsu tingimused Kasutaja Lõppseadmele.
2. Punktis 1 mainitud seadeid saab Kasutaja teha veebibrauseri seadete muutmise või teenuste konfigureerimise teel. Seadeid on võimalik muuta nii, et blokeerida Küpsiste automaatse salvestamine veebibrauseri seadetes või seadistada teavitused igakordse Küpsiste salvestamise kohta Kasutaja Lõppseadmele. Üksikasjalik teave Küpsiste kasutamise võimaluse ja viiside kohta on saadaval tarkvara (veebibrauseri) seadetes.
3. Kasutaja võib igal hetkel küpsiste failid kustutada, kasutades selleks veebibrauseri, mida ta kasutab, funktsioone.
4. Juhul, kui Kasutaja küpsiste seadistusi ei muuda, tähendab see, et need salvestatakse Kasutaja Lõppseadmele, mis tähendab, et Töötleja säilitab teavet Kasutaja Lõppseadmel või et tal on sellele teabele juurdepääs.


FB KÜPSISTE POLIITIKA

Facebooki teel edastatud isikuandmete ja veebilehel marcopol.pl saadavate vormide töötlejaks on firma Marcopol Sp. z o.o. – Producent Śrub, ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno, VAT-ID: PL 958-000-85-28. Isikuandmete edastamine Marcopoli turunduseesmärkidel on vabatahtlik. Alati võid oma nõusoleku tühistada kas täielikult või osaliselt. Sul on õigus juurdepääsuks oma isikuandmetele, nende parandamiseks ning nende töötlemise lõpetamse nõudmiseks, v.a andmed, ms on vajalikud tellimuste või lepingu täitmiseks. Sinu andmeid ei edastata teistele subjektidele. Sinu andmeid ei kasutata teistel eesmärkidel, kui need, millega nõustusid.